Hier onder vind je alle belangrijke data op een rij voor wat betreft onze open coach avonden, de start van onze trainingen en opleidingen en onze webinars in 2021.

  • Donderdag 24 juni open coach avond met Martijn
  • Dinsdag 31 augustus start onderwijs training Wij+ klas: help je klas een groep te vormen die werkt voor iedereen
  • Donderdag 09 september open coach avond met Edith & Carmen
  • Woensdag 15 september start onderwijs training  Ik+ coachend lesgeven: leerlingen met ‘lastig’ gedrag een stap verder helpen
  • Woensdag 29 september start onderwijs training Ik+ voor de klas: je werkdruk verminderen en je werkplezier vergroten
  • Donderdag 14 oktober open coach avond met Martijn
  • Dinsdag 02 november start opleiding Coach(end Leidinggeven) jaar 1
  • Donderdag 18 november open coach avond met Edith & Carmen