Een wij+ wereld

Stel je eens voor:

Hoe zou het zijn:

Als we in werkelijkheid veel groter zijn en veel meer kunnen dan we vaak denken? Als we in werkelijkheid veel meer invloed hebben op hoe we ons voelen en op wat er om ons heen gebeurt dan we vaak denken? Als we in werkelijkheid veel meer met alles en iedereen om ons heen verbonden zijn dan we vaak denken? Als in werkelijkheid alles wat we meemaken veel meer met elkaar samenhangt dan we vaak denken? En als wat we meemaken in werkelijkheid veel meer een mogelijkheid in zich draagt om ons zelf uit te drukken zoals we echt zijn dan we vaak denken?

Hoe mooi zou dat zijn?

En hoe mooi zou het zijn als we zouden zien dat de ontkenning hiervan aan de basis ligt van al onze persoonlijke en gezamenlijke problemen? En dat de acceptatie ervan de sleutel is tot een leven en een wereld die in lijn is met wie we echt zijn en met wat we echt willen? Zouden we dan alles een beetje anders aanpakken? Zouden we dan een beetje makkelijker vooruitkomen met elkaar? Zouden we dan ons leven en ons werk een beetje sneller in lijn brengen met wat we echt voor onszelf en de wereld om ons heen voor ogen hebben?

En zouden we daarmee in no time een wereld creëren waarin eenheid de basis is van alles wat we opbouwen? Een wereld waarin we gericht zijn op wij, op ik én jij. Een wereld waarin onvoorwaardelijke liefde de regel is en zelfvoorzienendheid het uitgangspunt. Een wereld waarin we er voor zorgen dat de technologische ontwikkelingen gelijke tred houden met onze ontwikkelingen als mens. Een wereld waarin leidinggeven een eer is en het collectieve belang de leidraad. Een wereld waarin we doen wat werkt en waarin we iedereen daarin laten delen. Een wereld waarin we de waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid spreken en waarin we doen wat we zeggen. Een wereld waarin we gericht zijn op oplossen en op helen en waarin we er voor zorgen dat we beter uit een crisis komen dan we er in gingen. Een wereld waarin we zorgdragen voor onze eigen gezondheid en voor de gezondheid van ons wereldwijde ecosysteem dat ons leven mogelijk maakt.

Zouden we dan een wereld creëren die echt wij+ is en werkt voor iedereen?

Mijn gevoel zegt van wel.

En zou het niet een prachtig doel zijn voor 2021 om ons zelf en elkaar meer en meer zo te zien? Om bewust te oefenen met het zien van de ‘+’ van de ander, soms dwars door zijn ‘-‘ gedrag heen. Vanuit de gedachte dat ons gedrag bewijst hoe we over ons zelf denken, niet wie we werkelijk zijn. En zou het niet een prachtig doel zijn voor 2021 om vandaaruit bewust meer en meer die wij+ wereld voor ons te zien en dat leidend te laten zijn voor de keuzes die we maken? Ik denk van wel. Doe je mee?

Ik wens je een uitZINnig 2021.

Martijn Smit