Coaching met verplicht succes

Informatie voor leidinggevenden

  • Heb je een medewerker die niet functioneert zoals je zou willen?
  • Heb je al de nodige gesprekken gevoerd en heb je al de nodige begeleiding aangeboden, maar vindt er onvoldoende ontwikkeling plaats?
  • Sta je min of meer met lege handen in je pogingen om invloed uit te oefenen zodat er beweging op gang komt?
  • Twijfel je eraan of je medewerker uit zichzelf stappen gaat zetten?
  • Wil je er in het belang van je medewerker en van de organisatie goed, wellicht beter, samen uit komen?
  • Heb je desondanks toch het idee dat je geen steek opschiet?


Dan hebben wij een oplossing voor je: Coaching met verplicht Succes.


Een verbetertraject dat je je medewerker aanbiedt, waarbij niet de coaching maar wel het succes verplicht is.

Het lijkt de omgekeerde wereld: jij bepaalt de doelen die gehaald moeten worden en de consequenties als dat niet lukt. Noemen we dat toch coaching? Jazeker! Steeds weer merken we dat het lukt om de medewerker te helpen, vanuit een start met vaak veel weerstand en boosheid en met het zwaard van Damocles boven zijn hoofd, om in een reflecterende en lerende stand te komen en zich te verbinden met wat hem te doen staat.