Ik+ /wij+ onderwijs

Onderwijs dat werkt voor iedereen

Van je school meer en meer een ik+ / wij+ school maken. Dat is waar we je met alles wat we in ons hebben bij begeleiden. We gaan er vanuit dat de manier waarop je kijkt naar kinderen alles bepalend is voor hoe je je onderwijs inricht en hoe je daar iedere dag weer opnieuw vorm aan geeft. En we gaan er vanuit dat die manier van kijken in essentie een verlengstuk is van de manier waarop je naar jezelf kijkt. Als professional en als mens.

Het veranderen van die manier van kijken is de sleutel tot het met elkaar creëren van een cultuur van eigenheid, eigenaarschap, samenwerking, groei en plezier.

Naast ons algemene aanbod aan coaching, workshops en opleiding vind je hieronder ons extra onderwijs specifieke aanbod dat gebaseerd is op een duidelijke visie.

Teamtraject

Kwaliteitszorg

Studiedagen

Naast ons algemene aanbod aan opleiding, workshops en coaching vind je hierin ons extra onderwijs specifieke aanbod.

Wij+ school

Van je school meer en meer een wij+ school maken. Dat is waar we je met alles wat we in ons hebben bij begeleiden.

We gaan er vanuit dat de manier waarop je kijkt naar kinderen alles bepalend is voor hoe je je onderwijs inricht en hoe je daar iedere dag weer opnieuw vorm aan geeft. En we gaan er vanuit dat die manier van kijken in essentie een verlengstuk is van de manier waarop je naar jezelf kijkt. Als professional en als mens.

Het veranderen van die manier van kijken is de sleutel tot het met elkaar creëren van een cultuur van eigenheid, eigenaarschap, samenwerking en groei.

Ons aanbod richt zich op deze met elkaar samenhangende onderdelen: Ik+/wij+ lesgeven  |  Ik+/wij+ kwaliteitszorg |  Ik+/wij+ samenwerken |  Ik+/wij+ leiderschap |  Ik+/wij+ organisatie

Dat doen we op basis van een duidelijke visie.


Interesse in onze opleiding ‘Coach(end Leiderschap)’?Schrijf je in via onderstaande link of neem contact met ons op voor meer informatie.


Onze visie op onderwijsDe professionele Wij+ schoolorganisatie

Schoolleiders stellen samen met het team doelen waaraan zij willen werken.

Zij leggen deze doelen vast in school- en jaarplannen. De doelen zijn specifiek gericht op de populatie van de school: wat zien we bij onze leerlingen en onszelf, wat staat ons vanuit deze analyse te doen? Wat doen we dit jaar wel? En ook: wat doen we (nog) niet?

Voordat je doelen kunt vaststellen is het belangrijk dat er binnen de school een gezamenlijk gevoeld verlangen is naar wat je met elkaar wilt bereiken. Wat is onze gezamenlijke bedoeling (onze visie)?

En om hiertoe te komen is het van essentieel belang dat je met elkaar beelden deelt over ieders opvattingen mbt kinderen (kindbeeld), het leren en ontwikkelen van kinderen en het leren binnen een professionele organisatie.

In een professionele WIJ+ schoolorganisatie zien we dat leerkrachten vanuit deze bedoeling:

  1. dagelijks bezig zijn met hun ontwikkeling als leerkracht en zichzelf en elkaar bevragen, uitdagen en sturen. Om steeds die keuzes te maken die de leerlingen en de klas echt verder helpen in hun persoonlijke en cognitieve ontwikkeling (ik+/ wij+ lesgeven)
  2. zich echt verbinden aan de opgestelde doelen in het jaar- en schoolplan en erop gericht zijn deze doelen in de klas te realiseren. Dit lukt wanneer er sprake is van een teamcultuur waarin teamleden samen reflecteren, de reflectieve dialoog voeren, samen kennis delen en samen organiseren (ik+/wij+ professionele teamcultuur)

In de professionele WIJ+ schoolorganisatie zien we verder dat het leiderschap en de inrichting van de kwaliteitszorg zich primair richt op de professionalisering van de leerkracht en de ontwikkeling van de ik+/wij+ teamcultuur. Schoolleiders en Intern Begeleiders/kwaliteitscoördinatoren dragen hier (vanuit hun eigen positie) aan bij door te sturen, te inspireren, te stimuleren, en de ondergrens van het functioneren te bewaken (ik+/wij+ leiderschap en kwaliteitszorg).

Het bepalen van de gemeenschappelijke bedoeling, de inrichting en uitvoering van de kwaliteitszorg en het leiderschap gebeurt allemaal vanuit de vraag: hoe draagt dit bij aan het leren en de ontwikkeling van leraren en zijn pedagogisch en didactisch handelen in de klas. Want de leraar in de klas heeft de (prachtige)  directe invloed op de  ik+/wij+ ontwikkeling van leerlingen.

We weten dat een positieve invloed uitoefenen op schoolontwikkeling en de school creëren die je met elkaar voor ogen hebt, lukt wanneer mensen met elkaar interacteren en werken vanuit een perspectief van verantwoordelijkheid en autonomie (ik+/wij+). Hoe je kijkt, bepaalt wat je doet.  Het positief kunnen beïnvloeden van je eigen intra-actie is altijd het startpunt.© Copyright - Aywe