Over AYWE

Als we meer en meer gaan zien dat we onlosmakelijk verbonden zijn met alles en iedereen om ons heen, dat ‘ik’ van nature onderdeel ben van ‘wij’, dan wordt het veel vanzelfsprekender om minder bezig te zijn met wat we kunnen krijgen van die omgeving, met voldoen aan de voorwaarden, met erbij willen horen. Maar in plaats daarvan meer en meer bezig te zijn met wat we van binnenuit positief kunnen toevoegen aan wat er om ons heen gebeurt. En dan maken we alles anders. Daar wordt iedereen beter van.


Meester worden over je eigen interne dynamiek

De essentie van wat we doen is je helpen vaardiger te worden in het autonoom beïnvloeden van intra-actie, interactie en groepsdynamiek. Je intra-actie, dat wat er in je speelt, noemen wij ook wel je interne dynamiek: dat wat je denkt, voelt en wilt. En dat heeft niet alleen invloed op je welzijn maar ook op je effectiviteit en op de bijdrage die je levert aan de samenwerking met de mensen om je heen. Want wat je denkt, voelt en wilt is bepalend voor wat je doet. Het gericht kunnen beïnvloeden daarvan is daarmee misschien wel de belangrijkste competentie om te ontwikkelen en anderen daarbij helpen misschien wel de grootste dienst die je ze kan verlenen.

 
Uitgangspunten AYWE

  • Als je je gedrag wilt veranderen, verander dan je interne dynamiek van denken, voelen en willen
  • Er bestaat geen directe relatie tussen hoe je je voelt en hoe een ánder over jou denkt. Er bestaat wel een directe relatie tussen hoe je je voelt en hoe jíj over jou denkt
  • Als je wat er om je heen speelt positief wilt beïnvloeden, beïnvloed dan positief wat er speelt in jou
  • Alles wat je meemaakt biedt je de mogelijkheid om je kracht, invloed en eigenheid verder te ontwikkelen
  • De basis van alle dramatiek in welke relatie dan ook is het idee dat je iets van de ander nodig hebt om je goed te voelen
  • Verbinding ervaren met de mensen om je heen heeft niets te maken met of anderen zich wel of niet met jóu verbinden en alles met of jij je wel of niet met hén verbindt
  • Verlangen/behoefte


Interesse om met ons te werken of behoefte aan meer informatie: